Kielce. Klasztor Karczówka jesienią

Kielce. Klasztor Karczówka; Kościół św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach