dr Marek Maciągowski

dr Marek Maciągowski

Dyrektor naukowy Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, historyk, dr nauk humanistycznych. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wieloletni dziennikarz prasy kieleckiej, autor kilkuset publikacji poświęconych życiu, historii i ludziom regionu, kilkudziesięciu referatów i artykułów naukowych w publikacjach pokonferencyjnych i monografiach cyklu „Sylwetki naszych bohaterów” w prasie regionalnej, reportaży autorskich w wydawnictwach książkowych oraz tygodnikach ogólnopolskich, a także książek poświęconych przeszłości Kielc i Kielecczyzny. Wyróżniony przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w międzynarodowym konkursie na prace o polskich Sybirakach. Laureat nagrody Miasta Kielc oraz Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Interesuje się historią i kulturą Żydów w regionie. Lubi las, zwierzęta, rozmowy z ludźmi i szperanie w archiwach.