KIELCE

Saperzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w trakcie pracy / Fot. st. szer. Jacek Pastuszka – CPdMZ w Kielcach

Saper myli się tylko raz

Rozmowa ze starszym chorążym sztabowym Robertem Krasowskim, dowódcą patrolu rozminowania z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Jest pan...

REGION