FORUM ROLNIKA
FORUM ROLNIKA

Audycja o tematyce rolnej „Forum Rolnika” emitowana jest na antenie Radia Kielce w środy o godz. 12.10. Gospodarzem audycji jest Marek Lewiński.

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ (audycja z 2 marca 2022 r.)

UZUPEŁNIAJĄCA PŁATNOŚĆ PODSTAWOWA (audycja z 23 marca 2022 r.)

ROLNICTWO EKOLOGICZNE (audycja z 6 kwietnia 2022 r.)

TWORZENIE GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENCKICH (audycja z 18 maja 2022 r.)

ROZWÓJ USŁUG ZWIĄZANYCH Z ROLNICTWEM I LEŚNICTWEM (audycja z 1 czerwca 2022 r.)

WSPARCIE NA TWORZENIE ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLOWYCH (audycja z 22 czerwca 2022 r.)

TURYSTYCZNY POTENCJAŁ POLSKIEJ WSI (audycja z 13 lipca 2022 r.)

PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (audycja z 3 sierpnia 2022 r.)

PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (audycja z 7 września 2022 r.)

GRUPY PRODUCENTÓW I ORGANIZACJE PRODUCENCKIE (audycja z 21 września 2022 r.)

FOLK RADIO (1800x422)
ZOOM NA WIEŚ (1800×422)