KLAUZULA REKRUTACYJNA

Klauzula rekrutacyjna (Zgody) dla Radia Kielce

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest Pana/Pani dobrowolna zgoda. Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli zgody, w następującym brzmieniu : 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA z siedzibą w Kielcach, moich danych osobowych zawartych 
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zostałem/zastałam poinformowany/poinformowana, że zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. ”.

W razie chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych (najdłużej 36 miesięcy od daty wyrażenia zgody), należy dodatkowo załączyć do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli zgody w następującym brzmieniu:

„Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA z siedzibą w Kielcach, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Zostałem/zastałam poinformowany/poinformowana, że zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie oraz, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy”.