Tag: Gustaw Herling Grudziński

03.09.2021. Kielce. Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Na zdjęciu (od lewej): Agata Marzec – laureatka konkursu, prof. Małgorzata Krzysztofik – UJK, jurorka, Stanisław Nyczaj – prezes okręgu kieleckiego Związku Literatów Polskich, juror, Magdalena Kusztal – dyrektor departamentu kultury i dziedzictwa narodowego urzędu marszałkowskiego w Kielcach / Dorota Klusek / Radio Kielce

„Trędowata” była najlepsza

Opowiadanie zatytułowane „Trędowata” autorstwa Agaty Marzec ze Słupska wygrało w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim na opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wyniki ...

Page 2 of 5 1 2 3 5