Tag: Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

18.10.2018 / Marek Scelina - Radio Kielce

18.10.2018 / Marek Scelina

W Kielcach znacząco zmniejszyła się skala ubóstwa, zwłaszcza wśród dzieci. Z czego to wynika oraz jakie programy prospołeczne realizuje miasto? ...