Tag: puszcza

Święta Katarzyna. Ścieżka rowerowa śladami kolejki wąskotorowej. Puszcza jodłowa  / Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Puszcza Jodłowa pod monitoringiem

Teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie chroniony dzięki systemowi monitoringu przeciwpożarowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Dziś podpisano umowę w ...