Tag: Robert Sabat

02.02.2021. Kielce. Nowi dyrektorzy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Na zdjęciu (od lewej): Leszek Śmigas - zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach i Robert Sabat - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach / Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Nowi dyrektorzy u wojewody

Robert Sabat, dotychczasowy zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego został powołany na dyrektora tej komórki. Karierę zawodową rozpoczął w ...

Page 1 of 2 1 2