Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 15 października 2023 roku w Polsce. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Poznaj kandydatów na senatorów z województwa świętokrzyskiego.


WYBORY 2023. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

LISTY KANDYDATÓW DO SENATU RP

Biogramy przygotowane przez reprezentantów partii i komitetów wyborczych oraz na podstawie stron internetowych kandydatów.

OKRĘG WYBORCZY NR 81

(POWIATY: BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KONECKI, PIŃCZOWSKI, STASZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI)

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Edmund Kaczmarek – KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni. 65 lat, żonaty, żona Bożena, troje dorosłych dzieci z rodzinami, troje wnucząt. Pochodzenie chłopskie, syn rolnika, czwarte pokolenie rodziny ludowej, wykształcenie wyższe rolnicze – mgr inż. zootechniki. Dwudziestoletni staż pracy w rolnictwie; na terenie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i w Świętokrzyskim. Dwudziestoletni okres pracy w samorządzie powiatowym początkowo, jako naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, a następnie pełniąc zaszczytną służbę ludziom, przez cztery kadencje, jako starosta jędrzejowski. W latach: 1995-2000 członek Krajowej Rady Spółdzielczej, 1998-2002 przewodniczący Rady Gminy w Oksie, 2006-2018 przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego, 2010-2018 członek zarządu Związku Powiatów Polskich, 2014-2018 członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przez pół roku jej współprzewodniczący. Doświadczony, uczciwy i skuteczny. Potrafi i chce służyć ludziom.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio KielceJakub KosińKW Bezpartyjni Samorządowcy. Ma 53 lata. Mieszka w Pińczowie. Emerytowany policjant, inspektor w stanie spoczynku. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji w zakresie ekonomiczno-administracyjnym. Był komendantem powiatowym Policji w Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju oraz Naczelnikiem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Społecznik.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio KielceJerzy KułagaKW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Sławomir Szarek – KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Informatyk, radny do sejmiku województwa świętokrzyskiego drugiej kadencji, sekretarz Ruchu Narodowego i redaktor wydawnictwa „Rodzina Świętokrzyska”.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Jacek WłosowiczKW Prawo i Sprawiedliwość. Urodził się 25 stycznia 1966 roku w Skalbmierzu. W 1991 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, a w 1994 roku handel zagraniczny na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1995-2005 prowadził własną firmę reklamową w Kielcach. Od 2002 do 2005 roku sprawował mandat w Radzie Miasta Kielce. W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, w którym był członkiem Komisji Budżetowej.


OKRĘG WYBORCZY NR 82

(POWIATY: OPATOWSKI, OSTROWIECKI, SANDOMIERSKI, SKARŻYSKI, STARACHOWICKI)

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Piotr DasiosKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni. Samorządowiec, maratończyk, do końca 2022 roku wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Członek zarządu Regionu partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio KielceElżbieta Komosa – KW Ruch Narodowy Polski.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio KielceMarek Materek KW Nowa Demokracja – Tak.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Jarosław RusieckiKW Prawo i Sprawiedliwość. Urodził się 20 lipca 1961 roku w Nieskurzowie Starym. W 1997 roku ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w latach 1997-2001 odbył studia doktoranckie na tym wydziale. W okresie 1990-94 pracował jako asystent i rzecznik prasowy prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Od 1994 do 1997 roku był doradcą zawodowym w Rejonowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1997-2005 wykładał socjologię w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym mieście (1999-2005). W okresie 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a od 2002 do 2005 roku członkiem Rady Powiatu Ostrowieckiego. W latach 2006-2010 zasiadał w Radzie Programowej TVP.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Michał SokolnickiKW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Mecenas i przedsiębiorca.


OKRĘG WYBORCZY NR 83

(KIELCE I POWIAT KIELECKI)

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio KielceRobert BiernackiKW Polska Jest Jedna. Bezpartyjny. Urodził się 26 maja 1970 roku. Działacz społeczny na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów. Jeden z inicjatorów i koordynator akcji nadania imienia Jana Pawła II Domowi Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Kielcach w 2005 roku. Od 2013 do 2020 podinspektor oraz asystent w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Od 2010 do 2019 ambasador Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Od 2005 do 2015 pomysłodawca i organizator aukcji charytatywnych dla dzieci z II Kliniki Pediatrii – Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach. Od 2009 do 2013 członek Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Od 2010 do 2012 członek Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 2005 do 2010 przewodniczący Komitetu Pomocy Dzieciom Chorym Onkologicznie. Od 2017 członek Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Od 2016 przewodniczący Honorowego Komitetu Pamięci Jerzego Kapuścińskiego. Od 2015 przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Igora Bełzy. Od 2010 członek Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddział Świętokrzyski w Kielcach. Działacz na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Z dużym zaangażowaniem pracuje na rzecz mieszkańców Kielc i województwa świętokrzyskiego. Odznaczony Statuetką Małego Księcia Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty (Kraków 2011), a także pamiątkowym medalem Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach (Kielce 2009).

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio KielceMarcin BugajskiKWW Bezpartyjny Antysystemowy.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Henryk MilcarzKW Nowa Lewica. Polityk, samorządowiec, ekonomista, poseł na Sejm V i VI kadencji. Obecnie radny Sejmiku Województwa. Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich (73 lata).

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Andrzej Rak – KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Absolwent politologii, przedsiębiorca i właściciel firmy zajmującej się termomodernizacją budynków.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Krzysztof Słoń KW Prawo i Sprawiedliwość. Urodził się 12 października 1964 roku w Kielcach. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Administracyjno-Humanistycznym Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach (specjalizacja: Organizacja Pomocy Społecznej) oraz w 2019 roku studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. W latach 1991-2007 pracował jako kierownik w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach. Od 2007 do 2011 roku pełnił funkcję dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Od 1998 do 2010 roku sprawował mandat radnego Rady Miasta Kielce, był jej wiceprzewodniczącym (2002-06) i przewodniczącym (2006-10). W latach 2010-11 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W Senacie VIII i IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Jest prezesem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Plus” i członkiem Świętokrzyskiego Konwentu Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów. Żonaty, ma czworo dzieci.

WYBORY 2023. POZNAJ KANDYDATÓW DO SENATU - Radio Kielce

Katarzyna SuchańskaKW Bezpartyjni Samorządowcy. Ma 35 lat. Mieszka w Kielcach. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Adwokat i przedsiębiorca. Pełni funkcję radnej miasta Kielce i przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce. Zasiada w radach nadzorczych spółek handlowych. Fanka piłki ręcznej oraz nowych technologii.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Referendum Ogólnokrajowe 2023