Tag: Marian Wikiera

01.04.2022. Barycz. Odsłonięcie głazu upamiętniającego zrzut cichociemnych / Magdalena Galas-Klusek / Radio Kielce

Głazy upamiętnią cichociemnych

Cztery głazy z pamiątkowymi reliefami mają upamiętnić działalność cichociemnych na ziemi koneckiej. Każdy z monumentów upamiętnia konkretny skok. Pierwszy głaz ...

Page 1 of 2 1 2